🔺 واکنش روزنامه دولت علیه نامه احمد توکلی به رئیسی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش روزنامه دولت علیه نامه احمد توکلی به رئیسی

🔹 ابراهیم سوزنچی عضو دیگر این شورا نیز در واکنش به حاشیه سازی علیه ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: این مصوبه بعد از تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۴۰۰) بار دیگر یکبار در جلسه پیش از دستور و یک بار در جلسه شورا مطرح شد.

ادامه مطلب ...
popup