🔺 سیل امام زاده داوود ۲۳ جانباخته و دو مفقودی دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سیل امام زاده داوود ۲۳ جانباخته و دو مفقودی دارد

🔺 سیل امام زاده داوود ۲۳ جانباخته و دو مفقودی دارد

🔹 سرپرست دادسرای جنایی استان تهران گفت: اجساد ۲۳ نفر از خانواده‎‌هایی که اعلام گزارش مفقودی را ثبت کرده‌اند از طریق آزمایش DNA شناسایی و تعدادی از اجساد تحویل خانواده‌هایشان شده است و مابقی نیز در فرایند تحویل است.

ادامه مطلب ...
popup