🔺 حمایت مالی از مددجویان کارآفرین از طریق مراکز حمایت شغلی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حمایت مالی از مددجویان کارآفرین از طریق مراکز حمایت شغلی

🔹 سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور: در رویکرد جدید علاوه بر به‌کار گماری مددجویان در تولید، فرصت‌هایی نیز برای ایجاد کسب و کار از طریق وام‌های کم بهره برای آنان درنظر گرفته می‌شود.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث

popup