🔺 عزم جدی مجلس برای نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان توسط دستگاه‌ها/ مسئولان نباید اعتبارات این بخش را در جای دیگری هزینه کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عزم جدی مجلس برای نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان توسط دستگاه‌ها/ مسئولان نباید اعتبارات این بخش را در جای دیگری هزینه کنند

🔺 عزم جدی مجلس برای نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان توسط دستگاه‌ها/ مسئولان نباید اعتبارات این بخش را در جای دیگری هزینه کنند

🔹 رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی مجلس، با اشاره به عزم جدی مجلس برای نظارت دقیق بر روند اجرای قانون حمایت از معلولان توسط دستگاه‌ها تاکیدکرد که اجازه نمی‌دهیم مسئولان دستشان باز باشد تا اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش را در جای دیگری هزینه کنند و از این طریق عدالت را در کشور زیر سوال ببرند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup