🔺 باید زیرساخت‌های مشهد گسترش یابد/افزایش پارکینگ‌های عمومی و خصوصی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باید زیرساخت‌های مشهد گسترش یابد/افزایش پارکینگ‌های عمومی و خصوصی

🔺 باید زیرساخت‌های مشهد گسترش یابد/افزایش پارکینگ‌های عمومی و خصوصی

🔹 مشهد ـ شهردار مشهد گفت: افزایش پارکینگ‌های عمومی و خصوصی در دستور کار است و در دهه آخر صفر نیز ظرفیت افزایش قابل ملاحظه‌ای در حوزه پارکینگ‌ها در هسته مرکزی صورت می‌گیرد که البته موقت است.

ادامه مطلب ...
popup