🔺 انتقاد از عدم تخصیص منابع لازم به ستاد بحران استان مازندران پس از وقوع سیل / رئیس جمهور به بی برنامگی های سازمان برنامه و بودجه پایان دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 انتقاد از عدم تخصیص منابع لازم به ستاد بحران استان مازندران پس از وقوع سیل / رئیس جمهور به بی برنامگی های سازمان برنامه و بودجه پایان دهد

🔺 انتقاد از عدم تخصیص منابع لازم به ستاد بحران استان مازندران پس از وقوع سیل / رئیس جمهور به بی برنامگی های سازمان برنامه و بودجه پایان دهد

🔺 انتقاد از عدم تخصیص منابع لازم به ستاد بحران استان مازندران پس از وقوع سیل / رئیس جمهور به بی برنامگی های سازمان برنامه و بودجه پایان دهد

🔹 نماینده مردم نوشهر و چالوس با انتقاد از عدم تخصیص منابع لازم به ستاد بحران استان مازندران پس از گذشت 7 هفته از وقوع سیل، از رئیس جمهور خواست به بی برنامگی های سازمان برنامه و بودجه خاتمه دهد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup