🔺 خانواده «آیسان معدن پسندی»: از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 خانواده «آیسان معدن پسندی»: از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید

🔺 خانواده «آیسان معدن پسندی»: از داغ فرزند مردم سوءاستفاده نکنید

🔹 تبریز- خواهر آیسان معدن پسندی، دختر تبریزی که ضدانقلاب با سوءاستفاده از فوت وی از حربه کشته سازی استفاده کرده است،گفت: آیسان دوشنبه بر اثر ایست قلبی فوت کرده و هیچ ربطی به قضایای دیگر ندارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup