🔺 ناقضان برجام نمی‌توانند انگشت اتهام به طرف ایران بگیرند/ دستیابی به توافق پایدار در گرو همراهی همه طرف‌ها است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 ناقضان برجام نمی‌توانند انگشت اتهام به طرف ایران بگیرند/ دستیابی به توافق پایدار در گرو همراهی همه طرف‌ها است

🔺 ناقضان برجام نمی‌توانند انگشت اتهام به طرف ایران بگیرند/ دستیابی به توافق پایدار در گرو همراهی همه طرف‌ها است

🔺 ناقضان برجام نمی‌توانند انگشت اتهام به طرف ایران بگیرند/ دستیابی به توافق پایدار در گرو همراهی همه طرف‌ها است

🔹 نماینده مردم خمین در مجلس اعتقاد دارد دستیابی به توافقی پایدار نیازمند همراهی همه طرف های مذاکره کننده است که در این راستا ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده لذا اکنون توپ در زمین غربی ها است و افکار عمومی دنیا نیز این مهم را می دانند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup