🔺 نصراللهی: رسانه‌ها در جریان مهسا امینی واکنشی و سنتی عمل کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 نصراللهی: رسانه‌ها در جریان مهسا امینی واکنشی و سنتی عمل کردند

🔺 نصراللهی: رسانه‌ها در جریان مهسا امینی واکنشی و سنتی عمل کردند

🔹 عضو هیأت علمی دانشگاه می‌گوید: انتقاد به عملکرد بخشی از پلیس به معنای نفی پلیس نیست. باید پذیرفت که پلیس در بخش اطلاع رسانی ماجرای درگذشت خانم امینی دقیق عمل نکرد. او معتقد است تعمیم ماجرا از عملکرد گشت ارشاد و بخشی از پلیس به کل پلیس بی‌انصافی است. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup