🔺 شهردار تهران گزارشی از فعالیت های یک ساله شهرداری پایتخت ارائه کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شهردار تهران گزارشی از فعالیت های یک ساله شهرداری پایتخت ارائه کرد

🔺 شهردار تهران گزارشی از فعالیت های یک ساله شهرداری پایتخت ارائه کرد

🔹 آسیب به۴۳ اتوبوس و ۲۳ خودروی آتش‌نشانی در اغتشاش های اخیر، عبوراز صددرصد اعتبارات تعیین شده توسط شورا، تحقق ۹۹درصد منابع بدون یک سانتیمتر تراکم‌فروشی از جمله مواردی بود که علیرضا زاکانی به آنها اشاره کرد.

ادامه مطلب ...
popup