🔺 امروز دشمنان با طراحی عملیات‌های متعدد روانی به دنبال ایجاد فتنه و آشوب هستند

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 امروز دشمنان با طراحی عملیات‌های متعدد روانی به دنبال ایجاد فتنه و آشوب هستند

🔹 فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: امروز دشمنان ما با طراحی عملیات‌های متعدد روانی به دنبال ایجاد فتنه و آشوب و بلوا و برهم زدن امنیت و آرامش و آسایش روانی جامعه ما هستند و در این مسیر به هر متمسکی چنگ می‌زنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup