🔺 برگزاری بزرگترین مزایده سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برگزاری بزرگترین مزایده سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

🔺 برگزاری بزرگترین مزایده سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

🔹 سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران بزرگترین مزایده خود را جهت مشارکت هموطنان در واگذاری موقت فروشگاه‌ها و اماکن خود از ۲۹ شهریورماه منتشر کرده است و این مزایده عمومی تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup