🔺 رفع مشکلات قضایی و غیرقضایی خراسان جنوبی در دستور کار است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رفع مشکلات قضایی و غیرقضایی خراسان جنوبی در دستور کار است

🔺 رفع مشکلات قضایی و غیرقضایی خراسان جنوبی در دستور کار است

🔹 رئیس قوه قضاییه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند با اظهار امیدواری بر رفع شماری از موانع و معضلات هموطنان خراسان جنوبی گفت: رفع مشکلات قضایی و غیر قضایی مردم این استان در دستور کار است.

ادامه مطلب ...
popup