🔺 طرح تفصیلی تهران با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بازنگری می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح تفصیلی تهران با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بازنگری می‌شود

🔹 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه اجرای طرح TOD در شهر تهران یک ضرورت است، گفت: طرح تفصیلی شهر تهران می‌بایست با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مورد بازنگری قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup