🔺 چین آمریکا و هند بیش از ۸۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تولید می کنند / نظریه ناسا از وجود گاز متان در آسمان تهران دقیق نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 چین آمریکا و هند بیش از ۸۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تولید می کنند / نظریه ناسا از وجود گاز متان در آسمان تهران دقیق نیست

🔺 چین آمریکا و هند بیش از ۸۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تولید می کنند / نظریه ناسا از وجود گاز متان در آسمان تهران دقیق نیست

🔹 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چین آمریکا و هند بیش از ۸۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان را تولید میکنند و ایران جز ۱۰ کشور اول جهان است.

ادامه مطلب ...
popup