🔺 مدیران موسسات نیکوکاری : بهترین خیریه،«خیریه کارآفرین» است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 مدیران موسسات نیکوکاری : بهترین خیریه،«خیریه کارآفرین» است

🔺 مدیران موسسات نیکوکاری : بهترین خیریه،«خیریه کارآفرین» است

🔺 مدیران موسسات نیکوکاری : بهترین خیریه،«خیریه کارآفرین» است

🔹   مدیر موسسه «خیر ماندگار» و مدیر خیریه «رعد الغدیر» می‌گویند: موسسات خیریه، برای رهایی از مشکلات و آسیب‌های ایجادشده، باید از روش‌های مختلف مدرن و توانمندسازی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و در شرایط کنونی بهترین خیریه، «خیریه کارآفرین» است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup