🔺 همکاری نکردن برخی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر زمین در صدور اسناد حدنگاری، قطعا از مصادیق ترک فعل است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 همکاری نکردن برخی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر زمین در صدور اسناد حدنگاری، قطعا از مصادیق ترک فعل است

🔺 همکاری نکردن برخی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر زمین در صدور اسناد حدنگاری، قطعا از مصادیق ترک فعل است

🔺 همکاری نکردن برخی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با امر زمین در صدور اسناد حدنگاری، قطعا از مصادیق ترک فعل است

🔹 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: قطعاً مدیرانی که موجب تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی و سندهای بالادستی می شوند باید به مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.

ادامه مطلب ...
popup