🔺 خیز مدیریت شهری پایتخت برای گشودن کلاف سردرگم ساختمان‌های ناایمن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خیز مدیریت شهری پایتخت برای گشودن کلاف سردرگم ساختمان‌های ناایمن

🔺 خیز مدیریت شهری پایتخت برای گشودن کلاف سردرگم ساختمان‌های ناایمن

🔹 ساختمان‌های ناایمن تهران مدت‌هاست که نقل محافل مختلف ویکی از اولویت‌های مدیران شده است، دو حادثه متروپل و پلاسکو یادگار همین ساختمان‌ها هستند اما به گفته مسئولان قرار بر ایمنی ساختمان‌هااست.

ادامه مطلب ...
popup