🔺 بسته شدن پرونده صدور کارت ملی هوشمند تهرانی‌ها تا پایان سال

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بسته شدن پرونده صدور کارت ملی هوشمند تهرانی‌ها تا پایان سال

🔹 مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به تدبیر صورت گرفته در دولت سیزدهم و استفاده از ظرفیت داخلی برای صدور کارت ملی هوشمند گفت: تمام کارت‌های ملی هوشمند تهرانی‌ها تا پایان سال صادر و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب ...
popup