🔺 ۵ هزار تخت در قالب ۹ مرکز نگهداری معتادان ایجاد کردیم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۵ هزار تخت در قالب ۹ مرکز نگهداری معتادان ایجاد کردیم

🔹 دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران گفت: طرح تربیتی آموزشی و درمانی یاورشهر‌ها بر اساس مبانی علمی اخلاق محور و گفتمان حفظ کرامت انسانی وبر آموخته از نگاه متعالی "آسیب دیدگان اجتماعی خانواده ما هستند" اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup