🔺 آیا زخم "کودکان کار" با قرارگاه اجتماعی التیام می‌یابد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آیا زخم "کودکان کار" با قرارگاه اجتماعی التیام می‌یابد؟

🔹 اینکه اقدامات و خروجی‌های "قرارگاه اجتماعی" با محوریت شهرداری تهران تا به امروز تا چه میزان به حل مسئله "کودکان کار" منجر شده، مسئله مهمی است که باید پاسخ روشنی به آن از سوی شهرداری تهران و به ویژه معاون اجتماعی و فرهنگی داده شود.

ادامه مطلب ...
popup