🔺 آمادگی واحدهای سریع الاستقرار درمان اضطراری برای پاسخ به سوانح

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آمادگی واحدهای سریع الاستقرار درمان اضطراری برای پاسخ به سوانح

🔺 آمادگی واحدهای سریع الاستقرار درمان اضطراری برای پاسخ به سوانح

🔹 معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر از آمادگی واحدهای سریع الاستقرار درمان اضطراری در همه استان‌های کشور برای پاسخ بهداشتی و درمانی به سوانح در عملیات‌های داخلی و بین المللی خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup