🔺 تاکید بر پویایی و مرجعیت عملکرد روابط عمومی‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تاکید بر پویایی و مرجعیت عملکرد روابط عمومی‌ها

🔺 تاکید بر پویایی و مرجعیت عملکرد روابط عمومی‌ها

🔹 معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در جلسه نظارت ستادی منطقه ۱۳ بر پویایی و اهمیت عملکرد روابط عمومی‌ها تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup