🔺 پاتک پلیس به مخفیگاه مواد فروش سابقه دار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پاتک پلیس به مخفیگاه مواد فروش سابقه دار

🔹 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب از دستگیری یکی از مواد فروشان سابقه دار منطقه کیانشهر تهران خبر داد از دستگیری یکی از مواد فروشان سابقه دار منطقه کیانشهر تهران خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup