🔺 صدور دستور قضایی برای سازمان امورمالیاتی جهت ایمن سازی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صدور دستور قضایی برای سازمان امورمالیاتی جهت ایمن سازی

🔹 مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: ساختمان سازمان امور مالیاتی ۲ طبقه خود را تخلیه کرده و برای ایمن سازی دستور قضایی صادر شده است.

ادامه مطلب ...
popup