🔺 تبدیل وضعیت نیرو‌های حجمی ایثارگر شهرداری تهران در چه مرحله‌ای است؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تبدیل وضعیت نیرو‌های حجمی ایثارگر شهرداری تهران در چه مرحله‌ای است؟

🔹 معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: به دنبال این هستیم که گره از کار تبدیل وضعیت نیرو‌های حجمی ایثارگر در شهرداری باز شود.

ادامه مطلب ...
popup