🔺 بازگشایی مدارس ترافیک پایتخت را سنگین‌تر کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازگشایی مدارس ترافیک پایتخت را سنگین‌تر کرد

🔺 بازگشایی مدارس ترافیک پایتخت را سنگین‌تر کرد

🔹 معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه بازگشایی مدارس ترافیک پایتخت را سنگین‌تر کرد، وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی و اصلی تهران در صبح امروز دوشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

ادامه مطلب ...
popup