🔺 مدارس در کشورهای آلوده حتی با شاخص ۳۰۰ تعطیل نمی‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مدارس در کشورهای آلوده حتی با شاخص ۳۰۰ تعطیل نمی‌شود

🔺 مدارس در کشورهای آلوده حتی با شاخص ۳۰۰ تعطیل نمی‌شود

🔹 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس در کشورهایی با آلودگی هوا حتی با شاخص ۳۰۰ هم تعطیل نمی‌شود گفت: نباید تحت تأثیر جو رسانه‌ای دشمن مدارس را تعطیل کرد.

ادامه مطلب ...
popup