🔺 عضویت ۳۷ هزار نفر در شوراهای انجمن اولیا و مربیان مدارس خوزستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 عضویت ۳۷ هزار نفر در شوراهای انجمن اولیا و مربیان مدارس خوزستان

🔺 عضویت ۳۷ هزار نفر در شوراهای انجمن اولیا و مربیان مدارس خوزستان

🔹 اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به عضویت ۳۷ هزار نفر در شوراهای انجمن اولیا و مربیان مدارس گفت: بیش از ۶ هزار شورای انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان تشکیل شد.

ادامه مطلب ...
popup