🔺 برنامه مجتمع تولیدات رسانه‌ای شهرداری برای فعالان حوزه رسانه اعلام شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برنامه مجتمع تولیدات رسانه‌ای شهرداری برای فعالان حوزه رسانه اعلام شد

🔹 مدیر مجتمع تولیدات رسانه‌ای کندو گفت: هدف اصلی تاسیس مجتمع تولیدات رسانه‌ای شهرداری تهران، حمایت از گروه‌های نوپا و مستعد در حوزه‌ رسانه به واسطه آموزش، ارتقاء سطح، ایجاد بازار کار و فضای استراکی برای فعالیت است.

ادامه مطلب ...
popup