🔺 طرح شکایت بیش از ۳۰ نفر از اولیاء دم حادثه مسجد مکی زاهدان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح شکایت بیش از ۳۰ نفر از اولیاء دم حادثه مسجد مکی زاهدان

🔺 طرح شکایت بیش از ۳۰ نفر از اولیاء دم حادثه مسجد مکی زاهدان

🔹 رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: تاکنون بیش از ۳۰ نفر از اولیاء دم حادثه مسجد مکی زاهدان شکایت خود را مطرح کرده اند و تعداد زیادی از نیرو‌های فراجا که در محل حاضر بودند به عنوان شاهد یا متهم تحقیق شده اند.

ادامه مطلب ...
popup