🔺 بی‌توجهی مجلسی‌ها به تجمع معلولان/ «ما ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بودیم اما به اندازه نصف ما مامور بود»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🔺 بی‌توجهی مجلسی‌ها به تجمع معلولان/ «ما ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بودیم اما به اندازه نصف ما مامور بود»

🔺 بی‌توجهی مجلسی‌ها به تجمع معلولان/ «ما ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بودیم اما به اندازه نصف ما مامور بود»

🔺 بی‌توجهی مجلسی‌ها به تجمع معلولان/ «ما ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بودیم اما به اندازه نصف ما مامور بود»

🔹 تجمع اعتراضیِ روز گذشته معلولان در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر حذف ردیف بودجه قانون معلولان در بودجه ۱۴۰۲ با بی‌اعتنایی نمایندگان مجلس مواجه شد. 

ادامه مطلب ...
popup