🔺 تزریق سرم و عمل جراحی روی حیوانات / عکس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تزریق سرم و عمل جراحی روی حیوانات / عکس

🔺 تزریق سرم و عمل جراحی روی حیوانات / عکس

🔹 ایرنا نوشت: افزایش جمعیت انسانی، گسترش شهرها و پیشرفت تکنولوژی باعث برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و بر هم خوردن نظم طبیعت و محدودشدن زیستگاه‌های طبیعی شده است.

ادامه مطلب ...
popup