🔺 ورود سامانه بارشی جدید از جنوب کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ورود سامانه بارشی جدید از جنوب کشور

🔺 ورود سامانه بارشی جدید از جنوب کشور

🔹 به گزارش سازمان هواشناسی سامانه بارشی از سمت جنوب به کشور وارد کشور می شود و سبب بارش باران ، گاهی رعدوبرق، وزش باد و رخداد مه و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف را به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب ...
popup