🔺 خانواده‌ها برای جبران نقصان آموزشی همراهی کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خانواده‌ها برای جبران نقصان آموزشی همراهی کنند

🔺 خانواده‌ها برای جبران نقصان آموزشی همراهی کنند

🔹 اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان این که در سال تحصیلی کنونی عواملی آموزش را تحت‌تأثیر قرار داد، گفت: خانواده‌ها برای جبران نقصان آموزشی دانش‌آموزان همراهی کنند.‌

ادامه مطلب ...
popup