🔺 آموزش۱۷۰ هزار معلم مدارس غیردولتی با همکاری دانشگاه فرهنگیان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آموزش۱۷۰ هزار معلم مدارس غیردولتی با همکاری دانشگاه فرهنگیان

🔺 آموزش۱۷۰ هزار معلم مدارس غیردولتی با همکاری دانشگاه فرهنگیان

🔹 در راستای توسعه مهارت های معلمان مدارس غیردولتی، تفاهم نامه ای بین سازمان مدارس غیردولتی با دانشگاه فرهنگیان برای آموزش۱۷۰ هزار معلم مدارس غیردولتی منعقد شد.

ادامه مطلب ...
popup