🔺 مشوق‌های شهرداری منطقه ۱۷ به مالکین املاک فرسوده جهت نوسازی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مشوق‌های شهرداری منطقه ۱۷ به مالکین املاک فرسوده جهت نوسازی

🔺 مشوق‌های شهرداری منطقه ۱۷ به مالکین املاک فرسوده جهت نوسازی

🔹 معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۷ گفت: با توجه به وجود املاک قدیمی و کاملاً فرسوده در منطقه، یکی از بازوهای اجرایی در تشویق مردم به نوسازی بافت فرسوده، دفاتر تسهیلگری شهرداری هستند.

ادامه مطلب ...
popup