🔺 بودجه کافی در سطح شهر وجود ندارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بودجه کافی در سطح شهر وجود ندارد

🔹 در طول سال‌های گذشته هر بار به هر دلیلی مردم نقد‌هایی را وارد می‌کردند به آنچه در سطح شهر تهران کمبود و کاستی است در نهایت می‌رسیدیم به اینکه بودجه کافی برایش وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup