🔺 اطلاعیه دادستان در مورد رعایت حقوق مردم و دانش‌آموزان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اطلاعیه دادستان در مورد رعایت حقوق مردم و دانش‌آموزان

🔺 اطلاعیه دادستان در مورد رعایت حقوق مردم و دانش‌آموزان

🔹 دادستانی کل کشور به دنبال دستور رییس قوه قضاییه درخصوص رعایت حقوق مردم و دانش آموزان ازسوی مدارس باتوجه به تکثر تعطیلی‌های سال جاری تحصیلی، اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

ادامه مطلب ...
popup