🔺 اخذ مجوز برای احداث کارخانه آسفالت به کجا رسید؟/ زاکانی: این کار تشویق هم دارد!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اخذ مجوز برای احداث کارخانه آسفالت به کجا رسید؟/ زاکانی: این کار تشویق هم دارد!

🔺 اخذ مجوز برای احداث کارخانه آسفالت به کجا رسید؟/  زاکانی: این کار تشویق هم دارد!

🔹 محیط زیست اعلام کرده برای احداث کارخانه آسفالت به شهرداری مجوز نمی دهد زیرا منع قانونی دارد اما زاکانی معتقد است که باید برای این کار مورد تشویق هم قرار بگیرند.

ادامه مطلب ...
popup