🔺 کودکان در شرایط "آلودگی هوا" ۵۰ درصد "سرب" بیشتری جذب می‌کنند!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کودکان در شرایط "آلودگی هوا" ۵۰ درصد "سرب" بیشتری جذب می‌کنند!

🔺 کودکان در شرایط "آلودگی هوا" ۵۰ درصد "سرب" بیشتری جذب می‌کنند!

🔹 شاخص کیفیت هوا (AQI) که آلودگی را برای گروه‌های سنی مختلف دسته‌بندی کرده، معیاری جهانی است؛ کودکان تا ۷۰ درصد سربی را که وارد بدنشان می‌شود را جذب می‌کنند درحالی که این آمار در بزرگسالان حدود ۲۰ درصد است!

ادامه مطلب ...
popup