🔺 ارتقای معیشت پلیس اولویت فرماندهی انتظامی در سال ۱۴۰۲ است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارتقای معیشت پلیس اولویت فرماندهی انتظامی در سال ۱۴۰۲ است

🔹 سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه مسئله معیشت اولویت پلیس در سال ۱۴۰۲ است، تاکید کرد: خبرهای خوبی در سال آینده برای پلیس دارد که اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup