🔺 تشخیص به موقع، بیمار سکته مغزی را نجات داد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تشخیص به موقع، بیمار سکته مغزی را نجات داد

🔺 تشخیص به موقع، بیمار سکته مغزی را نجات داد

🔹 رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: حضور در محل و تشخیص به موقع توسط کارشناسان اورژانس، بیمار دچار سکته مغزی را نجات داد.  / خبر آنلاین

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup