🔺 این رستوران آمریکایی به خاطر رعایت نکردن آداب غذا خوردن کودکان، والدین را جریمه می‌کند!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 این رستوران آمریکایی به خاطر رعایت نکردن آداب غذا خوردن کودکان، والدین را جریمه می‌کند!

🔺 این رستوران آمریکایی به خاطر رعایت نکردن آداب غذا خوردن کودکان، والدین را جریمه می‌کند!

🔺 این رستوران آمریکایی به خاطر رعایت نکردن آداب غذا خوردن کودکان، والدین را جریمه می‌کند!

🔹 در اقدامی عجیب یک رستوران آمریکایی برای مشتریانی که کودکان‌شان حین صرف غذا در آن مکان آداب غذا خوردن را رعایت نکنند، عوارض و جرایمی اعمال می‌کند. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup