🔺 دعوت از ازبکستان برای پیوستن به جنبش جهانی تعهد به خانواده

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دعوت از ازبکستان برای پیوستن به جنبش جهانی تعهد به خانواده

🔺 دعوت از ازبکستان برای پیوستن به جنبش جهانی تعهد به خانواده

🔹 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با سفیر ازبکستان، با اشاره به سیاستهای موفق جمعیتی این کشور و با تاکید بر قرابت فرهنگی دو کشور در موضوع خانواده، از ازبکستان برای پیوستن به جنبش جهانی تعهد به خانواده و همچنین حمایت از تحکیم بنیان خانواده در مجامع بین‌المللی دعوت کرد. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup