🔺 کودکان کار اتباع از تهران می‌روند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کودکان کار اتباع از تهران می‌روند

🔹 مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به ساماندهی کودکان کار گفت: این افراد به دو گروه دارای خانواده ایرانی و اتباع دسته‌بندی می‌شوند و بنا بر برنامه‌ریزی کودکان کار اتباع با همراهی اداره مربوطه رد مرز می‌شوند. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup