🔺 جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

🔺 جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

🔹 با توجه به اینکه برای سال ۱۴۰۳ شرکت بیمه گر در قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تغییر یافته است صندوق بازنشستگی در اطلاعیه اعلام کرده است قرار داد به صورت خودکارمنتقل خواهند شدو همچنین مدارک و اسناد پزشکی قرارداد سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت خواهد شد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup