🔺 تاکید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی
  • 🔺 تاکید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

🔺 تاکید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

🔺 تاکید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

🔹 رئیس کل محاکم تهران گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در تأسیسات حقوقی و نهادهای ارفاقی همچون مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه، استفاده از پابند الکترونیک، عفو، تعویق و تعلیق مجازات، نظام آزادی مشروط در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نهایت استفاده و بهره را معمول داشت. / ایسنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup