🔺 از «نشون کردن» دختر تا سبزی پاک‌کردن در مراسم خواستگاری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از «نشون کردن» دختر تا سبزی پاک‌کردن در مراسم خواستگاری

🔺 از «نشون کردن» دختر تا سبزی پاک‌کردن در مراسم خواستگاری

🔹 پیوند ازدواج را می‌توان یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی انسان‌ها دانست که در هر شهر و منطقه در کشور ما رسوم مخصوص خود را دارد، هرچند شکل و شمایل برگزاری آن در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. درواقع با توجه به وقایع تاریخی مختلفی که فرهنگ عامه افراد را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ هرچند وقت یک بار آداب مختلفی به رسوم ازدواج اضافه و یا از آن کم می‌شود. روندی سیال که تا روزگار فعلی ادامه یافته است.  / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup