🔺 ۳ پرتاب آزمایشی محموله ۱۶ ماهواره‌ای شهید سلیمانی طی امسال/تایید عملکرد زیرسامانه‌ها با «هاتف۱»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ۳ پرتاب آزمایشی محموله ۱۶ ماهواره‌ای شهید سلیمانی طی امسال/تایید عملکرد زیرسامانه‌ها با «هاتف۱»

🔺 ۳ پرتاب آزمایشی محموله ۱۶ ماهواره‌ای شهید سلیمانی طی امسال/تایید عملکرد زیرسامانه‌ها با «هاتف۱»

🔺 ۳ پرتاب آزمایشی محموله ۱۶ ماهواره‌ای شهید سلیمانی طی امسال/تایید عملکرد زیرسامانه‌ها با «هاتف۱»

🔹 کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی و دولتی طراحی و ساخت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی را که شامل ۱۶ ماهواره است، در دستور کار خود قرار داده‌اند که سال گذشته نمونه آزمایشی آن تحت عنوان «هاتف ۱» پرتاب شد و امسال نیز ۳ پرتاب آزمایشی از این منظومه ماهواره‌ای خواهند داشت. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup